qse separator

Kwaliteit

Bij ontvangst
Voor we afval toelaten in onze installaties, wordt dit onderworpen aan een aanvaardingsprocedure. Zo kunnen we controleren of het afval wel degelijk voldoet aan onze acceptatievoorwaarden en of het verenigbaar is met ons voorbehandelingproces. Indien dit niet het geval is, stopt de procedure hier. Indien het afval aanvaard wordt, wordt elk later geleverd lot gecontroleerd en wordt alle niet-conform afval geweigerd. Het wordt ofwel teruggestuurd naar de leverancier, ofwel doorverwezen naar een ander centrum voor voorbehandeling dat erkend is voor de ontvangst ervan en dat er zich over ontfermt.

Ons laboratorium beschikt over bevoegd en ervaren personeel dat 25% van het totale personeelsbestand uitmaakt en is uitgerust met de best mogelijke technologie. Het laboratorium voert voor elke stap in het productieproces kwaliteit- en conformiteitcontroles uit.

Het veiligheidsaspect is essentieel. Hiervoor worden systematisch het vlampunt Vlampunt:
de laagste temperatuur, waarbij een vluchtige vloeistof explosieve
of ontvlambare dampen aan de lucht afgeeft.
, de reactiviteit Reactiviteit:
de eigenschap of conditie om gemakkelijk te reageren, vooral de neiging
van een stof om chemische reacties te ondergaan.
en de compatibiliteit tussen de producten getest op de loten voor aanvaarding.

Bij levering Vooraleer onze afgewerkte producten aan de cementfabriek worden geleverd, voeren we voor elk productlot een fysisch-chemische analyse uit, om de conformiteit ervan te controleren met de wettelijke en technische acceptatievoorschriften van de gebruiker. Indien het lot niet aan de vereiste kwaliteitsnormen beantwoordt, wordt het afgescheiden en opnieuw behandeld. Elk monster wordt minstens 6 maanden lang bewaard in een verzegelde houder, ter beschikking van de autoriteiten.

 

 

 

 


30 % van de staf zijn voor het labo en de kwaliteitscontrole taken bestemd